Privacyverklaring

Voor het gebruik van onze dienst, zoals het aanvragen van beschikbaarheid van de appartementen, vragen wij u gegevens in te vullen.
De gegevens die u daarbij aan ons verstrekt, gebruikt Kidonakia Corfu voor de uitvoering van de door u geselecteerde dienst.

Kidonakia Corfu bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Kidonakia Corfu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boeking
Naam + e-mailadres + telefoonnummer

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

het afhandelen van uw boeking

Cookies

Kidonakia Corfu maakt gebruik van Google Analytics Cookies. Met Google is een bewerkingsovereenkomst afgesloten: gegevens worden verzameld maar niet met Google gedeeld. Er wordt geen volledig IP-adres getrackt. Wel verzamelen wij informatie voor van het meten van bezoekersaantallen. Hierdoor kunnen wij kijken welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke populair zijn enz. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website-ervaring te kunnen blijven ontwikkelen. Wij gebruiken hiervoor alleen gegevens die in geen enkel geval te herleiden zijn naar een persoon.

Social-mediacookies

Social-mediacookies maken het mogelijk om eenvoudig een pagina te delen via social media of om sociale content over een onderwerp te tonen. De social media waarvoor cookies kunnen worden geplaatst, zijn bijvoorbeeld Twitter, LinkedIn, What’s App en Facebook.

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Google Chrome of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser. Als u cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Recht van verzet en inzage/verwijderen

Als u klachten heeft over onze diensten, dan kunt u ons dit laten weten via: info@kidonakiacorfu.nl

Disclaimer

Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Intellectuele eigendomsrechten

Kidonakia Corfu behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kidonakia Corfu, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.